Inici

Benvingut al teu lloc!

Aquest és un lloc per aportar idees, pensaments, i desenvolupament de solucions per a la Economia i el Comerç a la ciutat de Barcelona.

Tots els projectes solen tenir una sèrie comuna d’elements, són ineludibles en qualsevol formulació que s’emprengui i que cal definir, com són:

0. Les IDEES i Plantejaments inicials referents a les problemàtiques i les seves solucions.
1. Els Recursos Humans i Materials lligats als mateixos.
2. Les Activitats a desenvolupar.
3. La Metodologia o Descripció tècnica de l’execució del projecte.
4. El Temps o Termini previst per al desenvolupament i execució del projecte.
5. El cost o els recursos econòmics necessaris.
6. Els resultats que pretén aconseguir el projecte un cop hagi executat les activitats previstes.
7. L’Objectiu específic o l’efecte que el projecte pretén aconseguir en un temps raonable.
8. El desig de Canvi que ve determinat per l’objectiu general del projecte.

Però lo absolutament necessari és desenvolupar la passió per alguna cosa que motivi i això és el que pretén aquest espai:

UN LLOC ON COMUNICAR, ANALITZAR LES NECESSITATS, DESENVOLUPAR LES IDEES I APORTAR POSSIBLES SOLUCIONS PER A BARCELONA!